RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH “TRĂM – NĂM”

Web Csbh Trm Bnsp Prolink 1
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH BẢO HÀNH TRĂM – NĂMRAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐗𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃 trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình bảo hành sản phẩm của TRM:
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH Đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎𝟎% trong thời gian bảo hành RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH 5 năm với SSD TRM
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH 3 năm với RAM TRM
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝟏𝟎𝟎𝐤 với sản phẩm lỗi do NSX đến hết năm 2022 RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH Thời gian mua hàng: 26/05/2022 đến 31/08/2022
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH Thời gian hoàn tiền: Hết 31/12/2022
RAM/ SSD TRM KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 🏅BẢO HÀNH Có hóa đơn xuất hàng từ XTREND
  • Khách hàng mua các sản phẩm thương hiệu TRM từ ngày 01/06 – 30/08/2022, trong 6 tháng đầu sử dụng nếu gặp bất cứ lỗi do nhà sản xuất, sẽ được đổi mới 100% và nhận hoàn tiền ngày 100.000 VNĐ tiền mặt. 
  • Sản phẩm áp dụng: toàn bộ sản phẩm TRM đại lý đang có trong kho và hàng đại lý mua trong thời gian từ 01/06 – 30/08/2022
  • Áp dụng cho hàng xuất bán ra từ đại lý muộn nhất là ngày 31/12/2022 căn cứ vào hóa đơn xuất bán từ XTREND.
Chi tiết sản phẩm TRM: https://xtrend.vn/